Home

Welkom op de website van de

Steunraad Antwerpen

voor de Koning Boudewijnstichting

 

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht initiatieven te nemen en projecten te steunen die bijdragen tot een betere samenleving.


De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.


Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

 

Om de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting regionaal een grotere bekendheid te geven en om bijkomende financiële middelen aan te trekken, zijn in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen Steunraden voor de Koning Boudewijnstichting actief.